व्याज दर

व्याजदर

  • नियमीत कर्ज व्याजदर10%
  • आकस्मित कर्ज व्याजदर10%
  • मुदत ठेव व्याजदर7%
  • बचत ठेव व्याजदर7%
  अधिक माहिती साठी
  संपर्क करा : 9561851031

  नियम व अटी लागू

  1नियमित कर्ज वाटप
  नियमित कर्जदारास कर्ज घेण्या करिता दोन साक्षीदार लागतील.
  2This is the 2nd question
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.